Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi
Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;
SATICI: Ev Tekstili AL (evtekstilial.com)
Adres: Güneşli Mahallesi, 1285. Sokak, No:8/A / Bağcılar / İstanbul / TÜRKİYE
Email:Talep, İletişim

Diğer Taraftan;
ALICI: Son Kullanıcı (Müşteri, www.evtekstilial.com sitesine üye olan ve alışveriş yapan kimseler / müşteriler.)

Madde 2: KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.evtekstilial.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.evtekstilial.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu kargo adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, www.evtekstilial.com üye listesinde sipariş veren kişiye teslim edilecektir.

Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir.

Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür.

Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.

Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 14 (ondört) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI' ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir.

Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir.

Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 30(otuz) gün içinde iade edilir.

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi vs Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.evtekstilial.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı ürün detayları ve fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 9: VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, ürün detayları ve fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 10: FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısına göre uygulanacak faiz, her ürün detayındaki "ödeme seçenekleri"nde açıkça yayınlanacaktır. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

Madde 11: PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat tutarı, ürün detayı ve fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 12: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 13: CAYMA HAKKI
Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği internet adresine sözleşmenin kurulumundan itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.evtekstilial.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ve ürünün hasarsız şekilde satıcıya ulaşmasını takip eden 10 (on) günü içinde mal/hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir.

Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli İADE EDEN TARAFINDAN KARŞILANIR. Cayma hakkını kullanan ALICI'nın ürün bedeli iade edilir. Kargo ücreti, kapıda ödeme ürün bedeli gibi ödediği özel ücretler geri ödenmez ve iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile geri ödeme yapılırken havale, EFT ve diğer masraflar ALICI'YA aittir.

ÜRÜN İADE KOŞULLARI :
Web sitesi üzerinden satılan ürünlerin hatalı çıkması halinde, teslimat tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde sitede yayınlanan iade /değişim veya destek iletişim sayfaları üzerinden SATICI ile iletişime geçilmesi ve iade / değişim için SATICI'nın onay vermesi şarttır.

Bu işlemleri takiben, SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile ürün (leri) SATICI' ya göndermelidir. Sipariş edilen üründeki hata tüketici kullanımından kaynaklı ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmamaktadır.

Ürün iadesi ve değişim şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.Halı veya kilim iadeleri satış tarihinden takiben 14 gün içinde yapılabilir. İade edilen ürünlerde herhangi bir kullanılmışlık belirtisi olan kir veya eşya izi olmamalıdır. Bu tür malların iadesi mümkün değildir.

Ayrıca, her türlü yazılım ve programların, medya ürünlerinin (DVD, DIVX, VCD, CD, MD, BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin (toner, kartuş , şerit, vb.), kozmetik ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.

DEĞİŞİM KOŞULLARI :
İade veya değişim öncesi mutlaka SATICI'ya bildirilmesi ve SATICI'dan onay alınması gerekmektedir.
14 gün içerisinde değiştirme hakkı: Değişim yapılacak ürünleri faturasıyla birlikte SATICI firmanın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilmesi şarttır.

Madde 14: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, müşteri talebi üzerine özel hazırlanan ürünler, hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar, standart ölçüler dışında metre ile verilen ölçülere göre özel olarak kesilen / hazırlanan, halı, kilim ve her türlü tekstil ürünleri için CAYMA HAKKI YOKTUR.

ÜRÜNLERİN DİJİTAL FOTOĞRAFLARIYLA GERÇEK ARASINDA TON FARKI OLMASI KONUSUNDA CAYMA HAKKI VERMEZ.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin durumlarda cayma hakkı kullanılamaz

ç) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

d) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

e) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri-maddi mallara ilişkin durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.


Madde 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 16: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 17: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Teknik nedenlerle bu yazının geçici olarak gösterilememesi halinde SATICI işbu sözleşmeyi okumakla ve sipariş ödemesi yaptığında kabul ettiğini bilmekle yükümlüdür.